Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka je realizovao projekat “Dvostruka diskriminacija žena sa invaliditetom u javnom i političkom životu“ uz podršku Francuske Ambasade u Srbiji.