C E M A

Podrška i osnaživanje razvoja demokrtkog društva kroz stručne analize, ekukaciju i građanski aktivizam.

  Gradsko šetalište bb, 32000 Čačak, Srbija
  Matični broj: 28181442
  PIB: 109152106
ngocema@gmail.com
  032/ 373 124
  066/332-404