Foto: CEMA - Luka K.

Udruženje Centar za monitoring i aktivizam – CEMA sprovelo je istraživanje ''Socijalno preduzetništvo – treći stub ekonomije'' čiji je cilj da se obezbede podaci o nivou informisanosti građana o socijalnom preduzetništvu kao i potrebama i podsticajima neophodnim za osnivanje ili razvoj socijalnih preduzeća.

Istraživanje je sprovedeno je u periodu od 1. oktobra do 10. novembra, 2022. godine i učestvovalo je 220 ispitanika/ca. Jedan od zanimljivih podataka do kojih je CEMA došla je da čak 60,5% građana najveću podršku očekuje od lokalnih samouprava u razvoju socijalnog preduzetništva.

Kada je u pitanju vrsta i model podrške građani navode finansijske subvencije (skoro 50% ispitanika) uz stvaranje neophodnog pravnog okvira na lokalnom nivou.

Posle decenijskog rada na Nacrtu zakona o solidarnom preduzetništvu, Srbija je konačno postavila pravni okvir u ovoj oblasti u kojoj posluje skoro 1.200 preduzeća. Zakon bi trebalo da pomogne dugoročno nezaposlenim, žrtvama nasilja, osobama s invaliditetom, beskućnicima, povratnicima sa odsluženja kazni i drugim osetljivim grupama građana da lakše dođu do posla, kao i da se postavi osnov za dalji razvoj solidarne ekonomije u zemlji. Uspostavljeni pravni okvir će imati pozitivan uticaj i na uključivanje drugih ključnih aktera koji su neophodni za razvoj socijalnog preduzetništva, kao što su finansijske institucije, međunarodne organizacije i donatori, koji će moći lakše da kreiraju posebne instrumente i programe za ove kategorije. Takođe, u sistem podrške moći će da se uključi i privatni sektor, koji će ova lica moći da prepozna i uključi u svoje lance nabavke. 

Istraživanje ''Socijalno preduzetništvo – treći stub ekonomije'' je sastavni deo projekta ''Socijalna preuzeća – šansa za ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa'' koji realizuje čačanski Centar za monitoring i aktivizam – CEMA u okviru programa podrške javnom zagovaranju ''Pokret Polet'' koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije - KoRSE.

Istraživanje možete preuzeti na dnu stranice.


Preuzmite PDF dokument