Tokom 2018. godine zainteresovani podnosioci iz Srbije konkurisali su za dodelu sredstava u okviru EU programa „Evropa za građane i građanke” u okviru dva poziva sa rokovima u martu i septembru 2018. godine.

Korisnici iz Srbije konkurisali su za sve četiri mere programa EFC – za Meru 1.1. u okviru Poglavlja 1 Evropsko sećanje i Mere 2.1. (Bratimljenje gradova), 2.2. (Mreže gradova) i 2.3. (Projekti organizacija civilnog društva) u okviru Poglavlja 2 - Demokratski angažman i građansko učešće.

Ukupni rezultati:

  • 52 organizacije, institucije i jedinice lokalne samouprave iz Srbije su aplicirale kao nosioci projekata;
  • projekata je odobreno, ukupne vrednosti 480 520 evra;
  • 69 organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i institucija iz Srbije imaju partnerski status na odobrenim projektima (neki domaći akteri su partneri na više odobrenih projekata).

Nosioci projekata odobrenih u 2018. godini su: Evropski pokret u Srbiji, Opština Bač, Udruženje građana BUM (Balkan Urban Movement), Udruženje građana Ostorka, Udruženje građana „Libero”, Fondacija Novi Sad 2021- Evropska Prestonica Kulture i Beogradska otvorena škola.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalna kontakt tačka za EU program „Evropa za građane i građanke” (EFC), tokom 2018. godine sprovela je niz aktivnosti posvećenih promociji programa i jačanju kapaciteta domaćih aktera za učestvovanje i umrežavanje u okviru programa. Ukupno smo organizovali deset događaja, kojima je prisustvovalo preko 540 učesnika.