Radionica 'Slika dece u medijima - zloupotreba i zaštita' koju je realizovalo Preduzeće za medije i konsalting MEDIA TEAM LEADER uz ekspertsku podršku Centra za monitoring i aktivizam - CEMA.