Epicentar press

"Svi smo mi ravnopravni - pogledaj život iz moje perspektive" naziv je akcije koju je u sredu, 9. oktobra, na Gradskom trgu u Čačku organizovao Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Čačak.

Akcija je organizovana u okviru projekta "Mladi jednaki i aktivni - gradimo zajednice koje poštuju različitost" koji sprovodi Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac u partnerstvu sa lokalnim centrima za samostalni život iz Čačka i Jagodine.

Prema rečima organizatora, cilj akcije održane u Čačku je da se unaprede kapaciteti mladih sa invaliditetom za aktivno delovanje i uključivanje u kreiranje procesa i politika u oblasti invalidnosti, a sve u okviru lokalne zajednice, uz socijalno povezivanje i veću društvenu angažovanost.

"Taj program ima više edukativnih radionica od kojih je jedna bila motivacija osoba sa invaliditetom da se što više uključe u društveni život i da ga poboljšaju, kao i informisanost mladih bez invaliditeta kako bi se upoznali sa preprekama i problemima OSI", izjavila je Snježana Risimović, iz Centra za samostalni život OSI Čačak.

Prema rečima nadležnih iz Centra, kroz anketiranje sugrađana došlo se do važnih podataka koji govore da se malo zna o problemima sa kojima se suočavaju OSI u našem društvu.

Prema rečima Snježane Risimović, poslodavci nemaju poverenja kada treba da uključe osobe sa invaliditetom u neki svoj posao. Misle da oni nisu u mogućnosti da to rade.

"Jedna ključna i isto tako važna prepreka je samopouzdanje OSI pri suočavanju sa svojom okolinom i manjak vere u sebe da oni to mogu i da su sposobni za odrđene zadatke koji im se postavljaju", dodaje Risimović.

"U našem gradu ima puno prepreka, ali manje nego ranije, što je pohvalno. Mora puno da se radi na tome da grad bude pristupačan, pogotovo kada su u pitanju arhitektonske barijere, jer je to ključno za nesmetano funkcionisanje", kaže Dragana Maksimović, potpredsednica Centra za samostalni život OSI Čačak.

"Poslednjih nekoliko godina primetan je pomak na bolje kada je u pitanju odnos prema osobama sa invaliditetom i od strane pojedinaca i  od strane institucija, ali to još uvek nije dovoljno. I u razgovoru sa osobama sa invaliditetom danas video sam da su još uvek u kategoriji stanovništva koja je slabo vidljiva. Ipak, moram istaći da je Čačak u odnosu na ostale gradove uznapredovao, a to podrazumeva i veća finansijska sredstva kao podrška Udruženjima i institucijama koje se bave OSI", izjavio je Vladan Milić, pomoćnik gradonačelnika Čačka.

Prema rečima Milića, uskoro se očekuju i konkretni radovi na prevazilaženju arhitektonskih barijera, što podrazumeva obaranje ivičnjaka, postavljanje zvučnih semafora i sl.

Prema podacima relevantnih institucija, u gradu Čačku je između 8 - 10 odsto osoba sa invaliditetom.

Izvor: Epicentar press