CEMA

Centar za monitoring i aktivizam organizuje radionicu ''Izveštavanje o osobama sa invaliditetom u lokalnim medijima'' u okviru istoimenog projekta koji je podržo grad Čačak. Cilj ovog projekta je unapređenje profesionalnih i etičkih standarda lokalnih medija u izveštavanju o temama u kojima se govori o ovoj najranjivijoj društvenoj grupi.

Pozivamo mlade novinare lokalnih redakcija, kao i predstavnike čačanskih udruženja osoba sa invaliditetom da učestvuju u radu ove radionice koja će se održati u ponedeljak, 25.11.2019., u 12 časova u prostorijama Saveza slepih i slabovidih, Dragačevska, br. 6, Čačak.

Prijave poslati na e mail: ngocema@gmail.com ili direktno u poslovnim prostorijama Kursulina, br. 1, Čačak.

U nastavku je Agenda radionice: