Centar za monitoring i aktivizam - CEMA je pokrenuo kampanju za uspostavljanje antikoruptivnih mehanizama u gradu Čačku. Ovaj spot je deo kampanje ''Podrži LAF'' koja se realizuje u okviru projekta ''Građanski nadzor lokalne vlasti u Čačku'' koji je podržala Evropska zadužbina za demokratiju. Stavovi izneti u ovom spotu nužno ne izražavaju stavove donatora i isključiva su odgovornost autora.