Centar za monitoring i aktivizam je izradio Priručnik za izveštavanje o osobama sa invaliditetom u medijima koji je realizovan u okviru projekta ''Izveštavanje o osobama sa invaliditetom u lokalnim medijima'' koji je podržao grad Čačak.

Priručnik je namenjen svim novinarima i urednicima koji izveštavaju o osobama sa invaliditetom (OSI), ali je i svojevrsno uputstvo za praćenje medija, iz njega osobe sa invaliditetom i njihove organizacije mogu naučiti kako da prepoznaju neetičko izveštavanje i kako da reaguju i zaštite se.

Ne smemo zaboraviti da mediji mogu da ukažu na problem diskriminacije, ali isto tako mogu i da se nađu u ulozi diskriminatora formirajući ili osnažujući već postojeće predrasude o osobama sa invaliditetom. Većina pripadnika opšte populacije građana Srbije ima u svom okruženju makar jednu osobu sa invaliditetom. Ali i pored toga građani su malo informisani o njihovom životu.

Autorka Priručnika je pošla od postavke da bi bilo od izuzetne koristi imati kvantitativna i kvalitativna istraživanja o medijima (posebno lokalnim) i izveštavanju o invalidnosti kako bi se prepoznali glavni problemi i pratile promene u medijskoj praksi.

Priručnik u pdf formatu možete preuzeti sa linka koji je na dnu ove stranice.


Preuzmite PDF dokument