Imovina političara, privrednika, ali i "običnih" građana koji su se obogatili preko noći, biće na skeneru od marta sledeće godine, a svako ko ne bude mogao da dokaže njeno poreklo, suočiće se sa oduzimanjem imovine, visokim kaznama i porezima.

Kako piše Blic, na prvom udaru biće oni za koje se posumnja ili utvrdi da su za najviše tri uzastopne godine napravili razliku veću od 150.000 evra između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda. Ko će i kada biti proveravan, utvrđivaće Poreska uprava i to na osnovu analize rizika, ili po prijavi građana ili neke institucije.

U Poreskoj upravi već je formirana posebna jedinica za proveru. Nekoliko desetina ljudi će uz pomoć centralne banke, Agencije za borbu protiv korupcije i MUP-a proveravati imovinu, njenu vrednost i poreklo tako što će detaljno gledati sve poreske prijave i poreske bilanse, zatim računovodstvene izveštaje i druge evidencije i baze.

Izbegavanje prijavljivanja imovine, bez obzira na to da li je stečena na legalan ili nelegalan način, koštaće i do 75 odsto njene ukupne vrednosti. Ekstraprofiterima sud će moći da oduzme imovinu i sve što je nelegalno stekao, predviđeno je zakonom.

Zakonom je predviđena novčana kazna od 500.000 do dva miliona dinara kazniti za pravno lice koje na zahtev Jedinice Poreske uprave ne dostavi podatke kojima raspolaže. Preduzetnik će biti kažnjen sa novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara, a fizičko i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, lokalnim samoupravama od 50.000 do 150.000 dinara.

Takođe, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje ne čuva kao profesionalnu tajnu podatke do kojih je došlo u postupku utvrđivanja imovine i posebnog poreza.