Agencija UN za decu - Unicef saopštila je da najmanje trećina dece u svetu nije imala mogućnost učenja na daljinu kada su zbog pandemije koronavirusa zatvorene škole, što je ravno "vanrednom stanju u obrazovanju na globalnom nivou".

Na vrhuncu zatvaranja uvedenih da bi se suzbila pandemija gotovo 1,5 milijardi dece bilo je pogođeno zatvaranjima škola, naveo je Unicef

"Za najmanje 463 miliona dece čije škole su zatvorene zbog kovida-19 nije postojalo nešto kao učenje na daljinu. Sam broj dece čije je obrazovanje mesecima potpuno poremećeno predstavlja vanredno stanje u obrazovanju na globalnom nivou. Posledice bi mogle da se osećaju u privredama i društvima narednih decenija", rekla je izvršna direktorka Unicefa Henrijeta For.

Unicef je upozorio da je situacija verovatno i gora jer čak i kad postoji neophodna tehnologija u domu, deca možda ne mogu da uče zbog pritisaka da pomažu u kući ili da rade.

U izveštaju Unicefa ukazuje se na znatnu nejednakost prema regionima, a deca u podsaharskoj Africi su najteže pogođena. Kada se radi o brojevima, najviše dece je pogođeno u regionu južne Azije, odnosno, najmanje 147 miliona dece.

Kako se pojašnjava, izveštaj je svetski reprezentantivna analiza o dostupnosti tehnologije u domovima i alatki potrebnih za učenje na daljinu kao što je pristup televiziji, radiju i internetu i dostupnost nastavnih programa prenošenih preko tih platformi. Izveštaj se bazira na podacima prikupljenim iz 100 zemalja.

Prema izveštaju, kada se radi o pomenutom, najpogođenija su deca u najsiromašnijim domaćinstvima i ruralnim oblastima, odnosno čak 72 dosto školske dece koja nemaju mogućnost učenja na daljinu žive u najsiromašnijim domaćinstvima. Tri četvrtine školaraca koji nemaju pristup učenju na daljinu živi u ruralnim oblastima, navodi se u izveštaju.

Agencija UN za decu pozvala je vlade sveta da im prioritet bude ponovno bezbedno otvaranje škola, kada budu ublažili mere zbog koronavirusa. 

U slučajevima da nije moguće ponovo otvoriti škole, Unicef poziva vlade da u nastavne planove za novu školsku godinu uključe i gradivo koje su deca propustila u vreme kada nisu mogla da prate nastavu.

Ističe se da ponovnim otvaranjem škola mora da se proširi pristipu dece učenju, uključujući i učenje na daljini, pogotovu kada se radi o marginalizovanim grupa. Školski sistemi, takođe, treba da budu prilagođeni i tako napravljeni da mogu da odgovore na buduće krize.