Foto: Cemaforum.rs

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Centar za monitoring i aktivizam – CEMA je pokrenuo niz  kratkih online anketa koje, osim analize stavova građana o korupciji, imaju i edukativni karakter. Ankete su u formi samo jednog pitanja sa ponuđenim odgovorima.

Prva anketa se odnosi na  Lokalni antikorupcijski plan kao jedan od antikoruptivnih mehanizama na lokalnom nivou. Na pitanje: Znate li šta predstavlja Lokalni antikorupcijski plan (LAP) oko 63% anketiranih dalo je negativan odgovor. Da je za ovaj pojam čulo ali da ne zna tašno šta predstavlja tvrdi 18% , dok samo jedna petina učesnika ankete zna šta predstavlja LAP.

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument u kojem se identifikuju oblasti, procesi, procedure i nadležnosti u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) kod kojih postoji rizik za nastanak korupcije i kojim se predlažu načini za upravljanje tim rizicima.

Model, koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, po kome je trebalo da budu izrađeni i usvojeni Lokalni antikorupcijski planovi i formirana tela za njihovo praćenje i primenu u jedinicama lokalnih samouprava u Srbiji dostavljen je još 2016. godine, a krajnji rok za završetak svih radnji bio je 30. jun, 2017. godine.

Grad Čačak još uvek nije izradio Lokalni antikorupcijski plan.

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je na svom sajtu Tabelu sa podacima o usvojenim Lokalnim antikorupcijskim planovima i formiranim telima za njihovu implementaciju u 145 gradova i opština u Srbiji. Grad Čačak je među sedam jedinica lokalnih samouprava koji, kako se navodi, ''nikada nisu odgovorili na e-mail ili dopis'' koji im je dostavila ova republička institucija.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka je pre godinu dana, uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju iz Brisela, pokrenuo inicijativu za uspostavljanje lokalnih antikoruptivnih mehanizama u gradu Čačku imajući u vidu i obaveze Srbije u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23 koje uključuje i aktivno angažovanje organizacija civilnog društva u ovaj proces.

 

 

Ova inicijativa se realizuje uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj nužno ne izražava zvaničan stav EED. Informacije i izneti stavovi su isključiva odgovornost autora.