Foto: Cemaforum.rs

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Centar za monitoring i aktivizam – CEMA je pokrenuo niz  kratkih online anketa koje, osim analize stavova građana o korupciji, imaju i edukativni karakter. Ankete su u formi samo jednog pitanja sa ponuđenim odgovorima.

Druga u nizu kratkih online anketa posvećena je percipciji građana o značenju pojma Lokalni antikorupcijski forum (LAF).

Na pitanje: Znate li šta predstavlja LAF - Lokalni antikorupcijski forum oko 52% sugrađana je odgovorilo da ne zna. Čulo je ali ne zna šta tačno predstavlja tvrdi 40% anketiranih, dok samo 8% učesnika ankete zna šta predstavlja LAF.

Lokalni antikorupcijski forum (LAF) je telo sastavljeno od građana, uzbunjivača i pripadnika profesija sa integritetom posvećenih borbi protiv korupcije.

Model, koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, po kome je trebalo da budu izrađeni i usvojeni Lokalni antikorupcijski planovi i formirana tela za njihovo praćenje i primenu u jedinicama lokalnih samouprava u Srbiji dostavljen je još 2016. godine, a krajnji rok za završetak svih radnji bio je 30. jun, 2017. godine.

Grad Čačak još uvek nije izradio Lokalni antikorupcijski plan.

 

 

Ova inicijativa se realizuje uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj nužno ne izražava zvaničan stav EED. Informacije i izneti stavovi su isključiva odgovornost autora.