Foto: Cemaforum.rs

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Centar za monitoring i aktivizam – CEMA je pokrenuo niz  kratkih online anketa koje, osim analize stavova građana o korupciji, imaju i edukativni karakter. Ankete su u formi samo jednog pitanja sa ponuđenim odgovorima.

Ovonedeljna anketa je bazirana na pitanju ''Šta je za Vas korupcija?''. Sedam ponuđenih odgovora trebalo je oceniti ocenom  od 1 do 10.

Najvišu ocenu (8) dobio je odgovor da je korupcija davanje mita, a potom da je to krivično delo - prosečna ocena je 6,7. Zapošljavanje preko veze je dobilo ocenu 6,3, zloupotreba radnog mesta 6,2 dok je ustaljen način funkcionisanja državnih institucija zauzeo peto mesto sa prosečnom ocenom 6,1. Značajan broj anketiranih smatra i da je korupcija devijacija građanskih prava (5,8), dok je najmanji broj onih koji smatraju da je nešto što se ne nalazi u ponuđenim odgovorima (1,1).

ODGOVOR: Šta je korupcija?

U savremenom društvu korupcija je jedan od najtežih oblika kriminaliteta. Ona predstavlja zloupotrebu društvenog položaja radi sticanja lične koristi ili koristi za drugog. Korupcija šteti razvoju države, demokratije i ljudskim pravima. Iako javnost njeno prisustvo svakodnevno uočava, malo je sudskih presuda koje su, za ove slučajeve donete.

Postoji tzv. mala i velika korupcija i obe sa sobom nose velike opsnosti po društvo. Ipak, najopasnija je sistemska korupcija. Ona nastaje kada korumpirani pojedinci, odnosno nosioci vlasti, neprihvatljivo ponašanje ugrade u politički, ekonomski i vrednostni sistem zemlje, pa to postane uobičajen, prihvatljiv način ponašanja u društvu.

 

 

Ova inicijativa se realizuje uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj nužno ne izražava zvaničan stav EED. Informacije i izneti stavovi su isključiva odgovornost autora.