Foto: Cemaforum.rs

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Centar za monitoring i aktivizam – CEMA je pokrenuo niz  kratkih online anketa koje, osim analize stavova građana o korupciji, imaju i edukativni karakter. Ankete su u formi samo jednog pitanja sa ponuđenim odgovorima.

Ovonedeljna anketa je posvećena LOBIRANJU.

Na pitanje: Lobiranje je ...? – učesnici ankete su mogli da odaberu jedan od pet ponuđenih odgovora. Lobiranje je...:

  • veština ubeđivanja;
  • uticaj na donosioce odluka;
  • profesija;
  • vladanje informacijama;
  • veliki rizik za mogućnost korupcije.

Najveći broj anketiranih smatra da je lobiranje uticaj na donosioce odluka, dok identičan broj lobiranje doživljava kao veštinu ubeđivanja odnosno veliki rizik za korupciju. Zanimljivo je da najmaanje učesnika smatra da je lobiranje profesija i vladanje informacijama.

Lobiranje se može opisati kao veština ubeđivanja, a predstavlja niz akcija kojima je cilj izvršiti uticaj na donosioce odluka. Iako se smatra da su motivi za lobiranje ekonomske prirode, cilj lobiranja su, uglavnom, zakonodavni organi.

Pre svega to je danas jedna od profesija, to su ljudi koji vladaju informacijama. Razvojem demokratskih institucija i sistema, lobiranje ima sve veći značaj. Svako lobiranje mora biti dostupno javnosti, u suprotnom, predstavlja izuzetno veliki rizik za korupciju.

Zakon o lobiranju je u Srbiji donet tek 2018. odnosno 2019. godine( “Sl glasnik RS”, br 87/2018 I 86/2019 – dr.zakon). Po ovom zakonu Lobiranje je definisano kao aktivnost kojom se vrši uticaj na organe Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organe imalaca javnih ovlašćenja, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ vlasti), u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja, u skladu sa zakonom.

“Lobisti su osobe koje za objašnjavanje jednog problema iskoriste deset minuta i ostave mi na stolu pet listova papira. Za objašnjavanje istog problema, moji saradnici iskoriste tri dana i na desetine stranica.” John Fitzgerald Kennedy

 

 

Ova inicijativa se realizuje uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj nužno ne izražava zvaničan stav EED. Informacije i izneti stavovi su isključiva odgovornost autora.