Foto: CEMA.rs

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka je dobio podršku za projekat ''Osobe sa invaliditetom – građani reporteri u kriznim situacijama'' čiji je cilj aktivno učešče OSI u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja i proizvodnji medijskih sadržaja koji će doprineti objektivnom i na činjenicama zasnovanom informisanju o njihovom položaju, kako u svakodnevnom životu, tako i u kriznim situacijama (Covid 19).

Planirane aktivnosti se realizuju u okviru projekta "Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative uz podršku Vlade Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC).

Imajući u vidu da su stavovi i mišljenja, pre svega osoba sa invaliditetom, izuzetno značajna za pokretanje promena u ovoj oblasti, najljubaznije Vas molimo da popunite  upitnik koji se nalazi na sledećem linku: ANKETA.