Foto: Dragana Krneti?

Još pre nekoliko godina, tačnije 2012.godine, Požega je bila prva opština u Srbiji koja je, uz gradove Zrenjanin, Kragujevac i Niš, započela osnivanje institucija koje bi se borile protiv korupcije na lokalnom nivou i na taj način uključile što veći broj građana. Tako je Skupština opštine usvojila Lokalni antikorupcijski plan kao i saziv Lokalnog antikorupcijskog foruma.

Istini za volju, osim nekoliko, slobodno se može reći promotivnih aktivnosti, nekih konkretnih rezultata nije bilo. Tako su Požežani opet bili prepušteni sami sebi u situacijama kada su mislili da bi na polju borbe protiv korupcije trebalo nešto učiniti.

Miroslav Tamburić iz Foruma za civilnu akciju – Forca, Požega bio je član Lokalnog antikorupcijskog foruma. Kako bi članovi CEMA tima unapredili svoje aktivnosti u ovoj oblasti, a pre svega komunikaciju sa lokalnim organima vlasti u Čačku, Građanske inicijative su obazbedile ekspertsku podršku našem timu u oblasti javnog zagovaranja.

 

U direktnom radu sa kolegama iz Force razvijena je buduća strategija delovanja u uspostavljanju lokalnih antikoruptivnih mehanizama kao mogući oblici saradnje ove dve organizacije iz zapadne Srbije.