Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 5,3 miliona švajcarskih franaka za realizaciju programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“. Cilj projekta ACT je aktivno građansko društvo, u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

Program zajednički sprovode švajcarska organizacija Helvetas i Građanske inicijative iz Beograda. 

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) deluje u okviru Saveznog ministarstva inostranih poslova (FDFA). U saradnji sa ostalim federalnim kancelarijama, SDC je odgovorna za sveobuhvatnu koordinaciju aktivnosti razvoja i saradnju sa istočnom Evropom, kao i za humanitarnu pomoć Švajcarske konfederacije.

U četvorogodišnjem periodu oko 100 organizacija građanskog društva dobiće podršku za bolje povezivanje sa građanima, za povećanje građanskog aktivizma, za unapređenje saradnje sa lokalnim samouprava radi poboljšanja javnih usluga, za veće umrežavanje i efiksanije delovanje organizacija građanskog društva i dr.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka je jedna od organizacija koja je, u okviru ACT-a, dobila podršku za realizaciju projekta ''Osobe sa invaliditetom – građani reporteri u kriznim situacijama''. Kako bi se upoznali sa dosadašnjim rezultatima, planiranim aktivnostima, kao i sa problemima sa kojima se suočavaju, predstavnici SDC-a, Helvetasa i Građanskih inicijativa su upriličili sastanak sa članovima CEMA tima.

Helvetas je nezavisna razvojna organizacija sa sedištem u Švajcarskoj sa povezanim organizacijama u Nemačkoj i Sjedinjenim Državama. Helvetas podržava siromašne i ugrožene žene, muškarce i zajednice u tridesetak zemalja u razvoju i tranziciji u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i istočnoj Evropi. Posvećeni su izgradnji pravednog sveta u kome svi građani i građanke dostojanstveno i bezbedno upravljaju svojim životima, koristeći ekološke resurse na održiv način.

Sastanku su prisustvovale Melina Papageorgiu Tripolini i Biljana Đusić Radmilović iz SDC-a, zatim Jens Engeli i Marko Rakić iz Helvetasa, kao i Marija Vujković iz Građanskih inicijativa.

Prema rečima članova Cema tima, položaj osoba sa invaliditetom u periodu pandemije je dodatno otežan. To pokazuje i njihovo istraživanje koje je obavljeno na više od 100 ispitanika. Nažalost, republička Vlada i lokalne samouprave nisu prepoznale problem OSI, pa tako ne postoji bilo kakva planirana socijalna, psihološka ili finansijska pomoć koja bi im olakšala ovaj težak period.S druge strane, lokalne vlasti ignorišu sve inicijative civilnog sektora, a u javnom prostoru ih i dalje predstavljaju kao ''strane plaćenike, domaće izdajnike, soroševce...'', tako da čak i najhumanije inicijative ne dobijaju podršku.

Takođe, lokalni mediji, koji se bore sa ekonomskom održivošću i nedostatkom stručnog kadra, malo prostora posvećuju problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Jedno od rešenja koje je u CEMI prepoznato je da se OSI osnaže da sami proizvode manje zahtevne medijske sadržaje i da ih publikuju na portalima svojih udruženja i društvenim mrežama. Na taj način će se, bar u izvesnoj meri, osvetliti položaj u kome se nalaze.

Predstavnici SDC-a su istakli da je ova Agencija u prethodnom periodu uložila velike napore da, kroz različite inkluzivne programe, unapredi položaj ove marginalizovane grupe, kao i da će nastaviti to da čine u narednom periodu. Ali, veoma je važno da se u ceo proces uključe svi lokalni činioci jer se samo zajedničkim delovanjem može doći do vidljivih rezultata.

Pored Centra za monitoring i aktivizam, predstavnici SDC-a, Helvetasa i Građanskih inicijativa posetili su i Forum civilne akcije – FORCA iz Požege i Užički centar za demokratiju koji sprovode svoje projekte u okviru ACT-a.

Informacije o obilasku objekta za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u gornjomilanovačkoj opštini, za čiju obnovu je Vlada Švajcarske uložila više od 32 miliona dinara, možete pogledati na ovom linku.

 

Izvor: Cemaforum.rs