Foto: Dragana Krnetic

Organizacija civilnog društva Forum civilne akcije - FORCA iz Požege organizovala je četvorodnevnu regionalnu konferenciju pod nazivom "Za dah provincije". Cilj ove konferencije je saradnja nezavisnih informativnih kanala udruženja građana iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova*.

U uslovima u kojima žive građani zemalja u regionu, u kojima dominiraju siromašni ili veoma siromašni mediji, sasvim je logično da o pravom kvalitetnom novinarstvu teško može biti reči. Samim tim, teško je govoriti i o ostvarenju ideala slobode govora, koji zahteva analitičan, kritičan i veoma posvećen pristup. Mediji civilnog društva su gotovo jedina alternativa stranačkim i komercijalnim medijima i centralizovanoj medijskoj sceni. Ono što bi trebalo da bude zajednička karakteristika svih medija civilnog društva (ili medija zajednice) jeste učešće publike u kreiranju sadržaja, ali i u upravljanju i finansiranju takvih medija. 

O svojim iskustvima u razvoju medija civilnog društva i alternativnih medijskih platformi govorili su predstavnici organizacija civilnog društva koji su prisustvovali ovoj konferenciji. Osim toga, cilj organizatora je i da se u narednom periodu uspostave različiti oblici saradnje. Pre svega, to je razmena proizvedenih medijskih sadržaja koji bi bili publikovani na različitim medijskim platformama. 

Konferencija ''Za dah provincije'' održana je od 26. - 29. avgusta u Požegi, a na njoj su učestvovale i predstavnice Centra za monitornig i aktivizam - CEMA iz Čačka koje su predstavile informativni portal - www.cemaforum.rs, kao i aktuelnu produkciju podkasta o osobama sa invaliditetom koja se realizuje u okviru programa ''Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT'' koji realizuju švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

Izvor: Cemaforum.rs