Foto: cema.rs/ Luka K.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije, zajedno sa NALED-om i Građanskim inicijativama deo je procesa izrade Zakona o solidarnom preduzetništvu već skoro 10 godina. U partnerstvu sa javnim institucijama i sektorom socijalnih preduzeća izrađen je predlog zakona koji prepoznaje sve aktere socijalnog preduzetništva, što je pristup koji KoRSE zastupa od samog početka razvoja politike za ovaj sektor. Od velike je važnosti da se što više aktera uključi u javnu raspravu i da u delovima u kojima mislimo da zakon može biti poboljšan na to ukažemo.

Tokom decembra Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Privredna komora Srbije, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu Zakona o solidarnom preduzetništvu, organizovaće okrugli sto na kome će biti prezentovano predloženo zakonsko rešenje.
Tekst Nacrta zakona biće predstavljen na okruglim stolovima u prostorijama Privredne komore Srbije u sledećim gradovima:
• Nišu, 1. decembra 2021. godine, u periodu od 12,00 do 13,30 časova, ul. Dobrička 2;
• Novom Sadu, 3. decembra 2021. godine, u periodu od 12,00 do 13,30 časova, ul. Narodnog fronta 10;
• Beogradu, 15. decembra 2021. godine, u periodu od 12,00 do 13,30 časova, ul. Resavska 15.

Ukoliko želite da prisustvujete jednoj od ovih rasprava, svoje prisustvo/učešće na javnoj raspravi, na nekoj od 3 predviđene lokacije, potvrdite putem mejla: milica.pavic@pks.rs.

Nacrt Zakona o solidarnom preduzetništvu možete naći OVDE, a obrazac za primedbe OVDE.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari mogu se dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na e-mail adrese: rad.zaposljavanje@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-24, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o solidarnom preduzetništvu”, najkasnije do 16. decembra 2021.godine.