Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA sprovodi projekat ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'' čiji je cilj donošenje legislative u oblasti socijalnog/solidarnog preduzetništva čime bi se uspostavio novi biznis model koji doprinosi smanjenju siromaštva ranjivih grupa u lokalnoj zajednici. 

U Srbiji je više od 115 hiljada nezaposlenih mladih, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje iz aprila 2021. godine. Oni čine jednu petinu od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji i nedostatak posla je jedan od njihovih najvećih problema. U izveštaju KOMS-a, koji je popunilo 1.389 ispitanika iz cele države, 55 odsto je odgovorilo da nije zaposleno na poziciji za koju su se školovali.

Učesnici fokus grupe kažu da su spremni da mesece čekanja iskoriste na produktivan način kako bi povećali šanse da dobiju posao, jer ''vreme prolazi, a mi čekamo posao''. Većina je spremna da radi druge poslove dok ne pronađe posao u struci, a spremni su i da se prekvalifikuju ukoliko ne postoji potreba na tržištu rada za njihov obrazovni profil. U skladu sa ovim stavom moderatori su predstavili modele solidarnog preduzetništva koji bi mogli biti opcija za njihovo radno angažovanje i pokretanje sopstvenog biznisa.

Ono što je posebno važno istaći je da mladi i dalje smatraju da je za dobijanje posla mnogo važnije da li imate lična i porodična poznanstva i kontakte ili članstvo i aktivizam u političkoj partiji, od formalnog i neformalnog obrazovanja.

Učesnici fokus grupe su pohvalili ovu ideju da se o novim solidarnim biznis modelima govori na lokalnom nivou, jer lokalna vlast, ali i mediji ne posvećuju pažnju ovoj temi. Slične fokus grupe će u narednom periodu biti održane sa ženama 55+ i osobama sa invaliditetom koji se, takođe, nalaze u teško zapošljivim kategorijama.

 

Izvor: Cemaforum