Foto: CEMA - Luka K.

U Srbiji je socijalna pravda ozbiljno narušen princip. Koliko smo jednaki, govore poražavajući podaci o stopama siromaštva kako na nivou republike, tako i na lokalnom nivou. U evropskim zemljama socijalno preduzetništvo postalo je čak treći stub ekonomije, a kod nas je Zakon koji reguliše ovu oblast usvojen tek početkom 2022. godine. U filmu ''Moja šansa'' predstavljamo vam entuzijaste koji su pokrenuli različite solidarne biznis modele i zahvaljujući postignutim rezultatima postali primer dobre prakse u svojim sredinama.

Produkcija: Centar za monitoring i aktivizam - CEMA.