Foto: CEMA - Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA realizuje projekat "Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa" čiji je cilj smanjenje siromaštva ranjivih grupa u lokalnoj zajednici.

Tim povodom biće organizovana javna TV debata "Solidarno preduzetništvo u kontekstu društvenih promena", koja će se održati u utorak, 24. maja 2022. godine, u Regionalnom centru za stručno usavršavanje – Čačak (Cara Dušana, bb), sa početkom u 12 časova.

Posle decenijskog rada na Nacrtu zakona o solidarnom preduzetništvu, Srbija je postavila pravni okvir u ovoj oblasti u kojoj posluje skoro 1.200 preduzeća. Zakon o solidarnom preduzetništvu bi trebalo da pomogne dugoročno nezaposlenim licima, žrtvama nasilja, osobama s invaliditetom, beskućnicima, povratnicima sa odsluženja kazni i drugim osetljivim grupama građana da lakše dođu do posla. Uspostavljeni pravni okvir će imati pozitivan uticaj i na uključivanje drugih ključnih aktera koji su neophodni za razvoj socijalnog preduzetništva, kao što su finansijske institucije, međunarodne organizacije i donatori, koji će moći lakše da kreiraju posebne instrumente i programe za ove kategorije.

Takođe, u sistem podrške moći će da se uključi i privatni sektor, koji će ova lica moći da prepozna i uključi u svoje lance nabavke. Naravno, veoma značajnu ulogu u uspostavljanju solidarnih biznis modela imaju i jedinice lokalne samouprave.

Mi čvrsto verujemo da zajedničkim naporima možemo doprineti boljem položaju osoba iz teže zapošljivih kategorija, njihovoj većoj medijskoj vidljivosti i aktivnom uključivanju u život naše lokalne zajednice.

Panelisti:

- Borislav Novaković, sociolog iz Novog Sada
- Goran Javorac, sociolog iz Čačka
- Marina Tucović, menadžerka "Ženskog centra" – Užice
- Mirjana Stojanović, predsednica Udruženja distrofičara moravičkog okruga

Izvor: Cemaforum.rs