Foto: cemaforum.rs/ Luka K.

U Srbiji je socijalna pravda ozbiljno narušen princip. Koliko smo jednaki, govore poražavajući podaci o stopama siromaštva kako na nivou republike tako i na lokalnom.

Rezultati najveće ankete o standardu stanovništva Srbije otkrili su da je stopa siromaštva najviša u jugoistočnoj Srbiji – 16,6%, a potom u zapadnoj, regiji kojoj pripada i grad Čačak, gde živi 13,5% siromašnih stanovnika. Prema podacima čačanskog Centra za socijalni rad, svaki osmi građanin u 2019. godini je koristio njihove usluge što čini više od 15 hiljada građana/ki.

U evropskim zemljama socijalno preduzetništvo postalo je čak treći stub ekonomije dok je Zakon o socijalnom preduzetništvu u Srbiji usvojen tek početkom 2022. godine, a njegova primena će početi devet meseci nakon usvajanja. Građani još uvek nisu dovoljno informisani o njegovim benefitima.

Debata ''Socijalno preduzetništvo u kontekstu društvenih promena'', koja je održana 24. maja u Čačku, imala je za cilj da razreši neke dileme kada je u pitanju zakonski okvir, kao i da se predstave solidarni biznis modeli za ekonomsko osnaživanje teže zapošljivih kategorija stanovništva. U ovoj panel diskusiji su učestvovali: Borisav Novaković bivši gradonačelnik Novog Sada i budući narodni poslanik, Marina Tucović, menadžerka u Centru za reciklažu tekstila iz Užica koje posluje po solidarnom biznis modelu, Goran Javorac, sociolog i Mirjana Stojanović, predsednica Udruženja distrofičara moravičkog okruga. Među učesnicima debate su bili i predstavnici organizacija civilnog društva koji se bave osnaživanjem ranjivih kategorija, građanski aktivisti i lokalni nezavisni mediji.

TV produkciju debate realizovao je Centar za monitoring i aktivizam – CEMA uz podršku medija iz neformalne koalicije ''Zajednički glas za slobodu medija'' u javnom publikovanju.