Foto: cema.rs

U Vrdniku, na Fruškoj gori, održana je trodnevna Regionalna završna konferencija u okviru projekta Balkan Tender Watch. ''Zakonodavstvo se unapređuje, ali korupcija ostaje problem broj jedan'' je naziv ove konferencije ali i generalni zaključak o stanju u javnim nabavkama u zemljama Zapadnog Balkana.

Ovom događaju prisustvovalo je više desetina organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici državnih revizorskih institucija, državnih institucija koje su nadležne za oblast javnih nabavki kao i predstavnici Koalcije Balkan Tender Watch. Konferenciju je organizovala Fondacija za otvorenodruštvo Srbija zajedno sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora – MANS iz Crne Gore, Fondom otvoreno društvo BiH, Centrom za građanske komunikacije iz Severne Makedonije i kosovskom Fondacijom za otvoreno društvo.

Ova koalicija je u protekle četiri godine sprovodila regionalni projekat, podržan od strane Evropske Komisije, u čijem je fokusu monitoring javnih nabavki na nacionalnom i lokalnom nivou.

Istraživački tim Centra za monitoring i aktivizam – CEMA je predstavio najznačajnije segmente dokumenta ''Monitoring javnih nabavki na lokalnom nivou – alati i preporuke'' koji je izrađen u okviru ovog projekta. Kompletan dokument možete preuzeti na dnu ove stranice.

Sistem javnih nabavki počiva na ključnim principima:

  •  transparentnost
  •  jednak tretman
  •  slobodno tržišno nadmetanje
  •  nediskriminacija

Ova načela bi trebalo da se primenjuju na sve postupke javnih nabavki čija konkurentnost i transparentnost pomaže i javnim organima da nabavljaju proizvode i usluge boljeg kvaliteta,  za nižu cenu. Primena adekvatnih postupaka javnih nabavki i velika konkurencija, kada su u pitanju javni ugovori u Evropskoj uniji, umanjuju cene za oko 30%. Rezultat toga je da se novac poreskih obveznika efikasnije troši, poboljšava se ekonomski razvoj, stvaraju novi uslovi i bolja konkurentnost. Tim putem bi trebalo da krenu i zemlje Zapadnog Balkana, generalni je zaključak učesnika regionalne konferencije.

 

Izvor: Cemaforum


Preuzmite PDF dokument