Foto: Pixabay

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka je dobio podršku za realizaciju projekta ''Socijalna preduzeća – šansa za ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa'' čiji je cilj da se, kroz različite transfere znanja, veću medijsku vidljivost i zagovarački proces, afirmišu i uspostave solidarni biznis modeli koji doprinose ekonomskom osnaživanju ranjivih grupa (OSI, žene 45+).

Imajući u vidu da su stavovi i mišljenja, pre svega osoba sa invaliditetom i žena 45+, izuzetno značajna za pokretanje promena u ovoj oblasti, najljubaznije Vas molimo da popunite ovaj upitnik.

Uz zahvalnost za vaš doprinos i izdvojeno vreme,

PROJEKTNI TIM

Anketu možete popuniti na sledećem linku:  ANKETA.

Izvor: Cemaforum.rs