Foto: cema.rs/ Luka K.

U Srbiji je socijalna pravda ozbiljno narušen princip. Dok sa režimskih frekvencija svakodnevno slušamo priče o blagostanju, u realnosti se sudaramo sa sasvim drugačijim slikama. Aktuelna situacija u svetu ne donosi mnogo nade za ekonomsku stabilnost građana. Zato je veoma važno da se promovišu novi biznis modeli koji bi, pre svega, doprineli ekonomskom osnaživanju teško zapošljivih kategorija.

Socijalna i solidarna ekonomija (SSE) predstavljaju etički, vrednosno zasnovan ekonomski razvoj koji daje prednost dobrobiti ljudi u odnosu na rast profita, odnosno posmatra profit u funkciji razvoja ljudi, a ne obrnuto. Značaj drugačije, solidarne i socijalne ekonomije istaknut je još više tokom KOVID-19 pandemije. Kriza izazvana pandemijom pogodila je različite grupe ljudi na tržištu rada, posebno one u neformalnoj privredi, kao i marginalizovane i osetljive grupe. Srbija je jedina država u regionu koja nije preduzela posebne mere podrške za najsiromašnije tokom KOVID-19 krize u 2020.

Imajući u vidu da su stavovi i mišljenja građana izuzetno značajna za pokretanje promena u oblasti socijalnog preduzetništva, najljubaznije Vas molimo da popunite ovaj UPITNIK.

Iako organizacije civilnog društva kontinuirano rade na prepoznavanju problema i potreba ranjivih grupa, te informacije teško dopiru do adresa koje bi mogle učestvovati u njihovom rešavanju. Imajući u vidu činjenicu da je grad Čačak već decenijama lider u razvoju preduzetništva, te ogromno iskustvo privrednih udruženja, Regionalne privredne komore, koja često ima ulogu savetnika u  osnivanju i razvoju privrednih subjekata, apsurdno je da je ovakav potencijal potpuno neiskorišćen kada je u pitanju stvaranje uslova za razvoj solidarnog preduzetništva.

Ono što želimo da istaknemo kao pozitivan primer jesu inicijative samih građana. Naime, u gradu Čačku je Udruženje paraplegičara osnovalo preduzeće ''Pehar'' koje se bavi proizvodnjom pehara i medalja, zapošljava sedam OSI i veći broj saradnika. Osnovano je na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, i sve poslovne godine su završili sa pozitivnim bilansom. Sa svojim praktičnim znanjem i iskustvom u razvoju solidarnih biznis modela spremni su da pomognu i drugima.

Jedan od modela praktične podrške predstavlja i osnaživanje teško zapošljivih kategorija kroz različite transfere znanja i aktivno učešće u zagovaračkim procesima koji bi stvorili pravne uslove za podsticaje u osnivanju ili razvoju solidarnih biznis modela od strane lokalnih institucija. U Centru za monitoring i aktivizam - CEMA veruju da bi to dalo ''vetar u leđa'' svim zainteresovanima da se, samostalno ili umrežavanjem, upuste u preduzetničke vode i unaprede svoj ekonomski položaj.

To je i ključni cilj projekta "Socijalno preduzetništvo - šansa za ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa" koji će CEMA narednih godinu dana, uz podršku Evropske unije, realizovati u gradu Čačku.

Izvor: Cemaforum