Foto: Epicentar press

Zagađenost je ponovo na mestu broj jedan kada govorimo o temama koje najviše zabrinjavaju Čačane, zatim ekonomski status koji je ocenjen kao dosta lošiji u odnosu na prethodne godine, ali i vera u neke političke stranke je sada dosta poljuljana, pa su tako neka druga imena došla u centar pažnje, rezultat je istraživanja koje je izneo na tribini u Čačku politički analitičar Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović, politički analitičar; Foto: Epicentar press

"Zagađenje i problem ekologije itekako može da bude društveni i politički problem i jeste. U stvaranju lošeg društvenog stanja i medijske slike, zagađenje može da kreira lošu sliku i da doprinese sveopštem raspoloženju među ljudima. Zato često ne možemo da odredimo jasne granice", objasnio je Vukadinović.

Rezultate istraživanje možete pogledati u nastavku teksta:

Telefonsko istraživanje je vršeno na osnovu reprezentativnog uzorka, od 900 ispitanika u Čačku, u periodu od 16. do 24. februara 2023.

Ono što najviše muči Čačane je zagađenost, onda putevi (stanje infrastrukture), zdravstvo, komunalni problemi, parking, korupcija...

Problemi koji život znače i koji svakako utiču na kvalitet života u gradu Čačku prema rečima Đorđa Vukadinovića uticali su i na druge rezultate u istraživanju, pa se tako dobar ili loš utisak iz svakodnevnog života reflektovao i napolitički život kako na lokalu, tako i na republičkom nivou.

"Ono što je zanimljivo što su se neke ličnosti na lokalnom nivou popeli na lestvici, dok je drugima procenat popularnosti u odnosu na prethodne godine značajno opao. Srednja ocena koju je dobila lokalna vlast i pored pojedinačnih ocena nije loša. Imate gradove i opštine u Srbiji gde su lošije ocenjene", istakao je Vukadinović.

Tako imamo i sledeće rezultate:

Poslednjih nekoliko dana sve više se u javnosti može čuti da bi u narednom periodu mogli biti raspisani izbori, a o tome je govorio i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ukoliko bi izbori na lokalnom nivou bili već sutra, prema istraživanju Vukadinovića, rezultati bi izgledali ovako:

Glas naroda kaže da bi opozicija trebalo konačno da se složi i da izađe u jednoj koloni ukoliko žele uspeh na predstojećim izborima. U suprotnim, ističe Đorđe Vukadinović, uspeh koji očekuju bi izostao.

Čačani su na pitanje: Kako Vi i Vaša porodica živite u odnosu na pre četiri godine odgovorili da žive bolje(20.4%), isto (43.4%) i gore (30.2%), ostali (6.0%)su se izjasnili da nemaju stav o tome.

Slični odgovori su bili na pitanje: Kako će živeti u narednoj godini.

Zanimljivo je da se sugrađani najviše informišu gledajući TV Pink i RTS, dok ih u javnsoti najviše i kritikuju. Rad Skupštine gotovo da i ne prate, kaže statistika.

Kada je prijem Kosova u UN u pitanju tu je slika nedvosmisleno jasna, dok je ulazak Srbije u EU podeljen.

Zastupljenost ispitanika u istraživanju u odnosu na gradsko i prigradsko naselje je u korist gradskog (76,6%), podjednak broj ženske i muške populacije, starosna struktura takođe podjednaka, zastupljeni su i mlađi i srednjeg doba ali i stariji sugrađani.Kada je obrazovna struktura u pitanju sa srednjom školom je 48,9%, sa višom školom ili fakultetom 20,7, gimnazija 8.5 i samo sa osnovnom školom 21.9.

Debata "Održivi razvoj i ekologija" je održana u prisustvu velikog broja građana koji su imali priliku i da panelistima postave pitanja i dobiju odgovore kako na temu ekologija tako i na druge aktuelne teme. Organizator ovog događaja bio je čačanski Centar za monitoring i aktivizam – CEMA u saradnji sa medijskom koalicijom "Zajednički glas".

Izvor: Epicentar press

Istraživanje: Đorđe Vukadinović, politički analitičar /Nova srpska politička misao