ObjektivNo1.rs

Preduzeće za medije i konsalting MEDIA TEAM LEADER CK d.o.o. realizovalo je projekat ''Socijalno preduzetništvo - šansa za ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom''. Cilj ovog projekta je da se kroz medijsku promociju socijalnog preduzetništva i iniciranje osnivanja socijalnih preduzeća ostvari integracija OSI u radne i životne procese i poboljša njihov socijalni i ekonomski status. U realizaciju projekta uključen je i Centar za monitoring i aktivizam - CEMA čija je članica angažovana na poslovima web administratora. Reč je o osobi sa invaliditetom. Web feljton i dokumentarni film možete pogledati na Informativnom portalu zapadne Srbije www.objektivno1.rs. na sledećem linku http://www.objektivno1.rs/PROJEKTI.html