Foto: cema.rs/ Luka K.

Ovaj serijal tekstova ima za cilj da čitaoce upozna sa korupcijom, pojavom koja razarajuće deluje na celo društvo, kao i da im pomogne da je prepoznaju i o njoj hrabro govore. U pojedinim obrađenim tekstovima navedeni  su i  primeri koruptivnih dela. Svi sadržaji imaju, prevashodno, obrazovnu i preventivnu ulogu. 

Korupcija je i dalje jedan od glavnih problema u srpskom društvu, posebno na lokalnom nivou.

I pored toga što se neki zakoni usvajaju „ne postoji merljiv uticaj reformi sprečavanja korupcije“. Učešće građana u borbi protiv korupcije je sporadično i nije postignut napredak, a situacija je još gora u lokalnim zajednicama, daleko od šire javnosti i međunarodnih aktera. Hrabri pojedinci koji izveštavaju o slučajevima korupcije su retki, a često su predmet pretnji i ucena.

Percepcija korupcije je viđenje građana o rasprostranjenosti ove pojave u društvu.

Nemoguće je izmeriti stvarni obim korupcije, ali značajan pokazatelj mogu biti stavovi građana o prisutnosti korupcije u njihovoj sredini.

Karakter lokalne zajednice značajno određuje specifičnosti korupcije na lokalnom nivou. Naime, u lokalnoj zajednici postoje i deluju svi neophodni činioci za pojavu i širenje korupcije, počevši od društveno ekonomske i političke situacije, preko nefunkcionisanja mehanizma socijalne kontrole do krize moralnog sistema vrednosti.

U takvoj sredini korupcija postaje sastavni deo svakodnevnog života, tj.prihvata se kao nešto što je uobičajeno i što se ne mora skrivati.

Utisci o rasprosranjenosti korupcije mogu biti signal lokalnoj vlasti da preduzme mere u suzbijanju ove pojave koja bi mogla biti ogromna prepreka društvenom razvoju.

Građani su jedinstveni u stavu da korupcija najviše pogađa siromašne, bez obzira na njihovu nacionalnu ili geografsku pripadnost. Ankete pokazuju da izdvajaju tri ključna razloga za rasprostranjenost korupcije:

-              Niske plate službenika u javnom sektoru (zdravstvo, sudstvo, školstvo...)

-              Kriza morala

-              Nesprovođenje zakona

Korupcija na lokalnom nivou nedvosmisleno je pokazala da je nastala kao posledica velikog raskoraka između objavljenog prava i njegove empirijske primene. Međutim, i tu se naišlo na problem, jer dati zakoni su se donosili ili zbog pritiska EU zvaničnika od kojih zavisi naše približavanje EU ili pritiska javnosti. Tako je primera radi, pritisak javnosti, a naročito medija, doveo je do usvajanja neophodne zakonske regulative (Zakon o zaštiti uzbunjivača), koja bi omogućila temelj borbi protiv korupcije. Do sada su se u toj borbi najbolje i pokazali sami građani. Oni koji su prijavili korupciju zato što im je to savest nalagala.

Nažalost, teška iskustva pojedinaca koji su pokušali da ukažu na te probleme, kao i posledice koje su ih nakon toga sustigle, sprečavaju sve ostale koji bi mogli da ‘’progovore’’ o bahatosti lokalnih moćnika.

U nastavku: Integritet institucija

 

Izvor: cemaforum.rs