Foto: CEMA - Luka K.

Udruženje Centar za monitoring i aktivizam – CEMA u utorak, 20. juna, organizuje javnu TV debatu „Socijalne javne nabavke u funkciji podrške socijalnom preduzetništvu“. Debata počinje u 12 časova u Centru za stručno usavršavanje, Cara Dušana bb, Čačak.

Socijalno preduzetništvo predstavlja praksu poslovanja koja za cilj ima rešavanje nekog društvenog izazova ili stvaranje pozitivnog društvenog uticaja u zajednici. Ovaj model preduzetništva podstiče socijalno uključivanje i doprinosi jačanju društvene kohezije.

Na nacionalnom nivou učinjen je veliki korak donošenjem krovnog Zakona kojim se reguliše oblast socijalnog preduzetništva. Međutim, od izuzetne je važnosti postojanje pravnog okvira i na lokalnom nivou i njegova primena. Razvoj institucionalnog okvira i aktivno uključivanje svih činilaca lokalne zajednice trebalo bi da doprinese rešavanju mnogih društvenih pitanja i izazova sa kojima se susreću građani i građanke, pre svega, iz ranjivih kategorija. Osim toga, uz unapređenje okvira za poslovanje i delovanje socijalnih preduzeća obezbediće se uslovi za rešavanje društveno-ekonomskih pitanja od značaja za grad Čačak, uz veće angažovanje privatnog sektora i povećanje efikasnosti lokalne samouprave.

-Pozivamo vas da učestvujete u Javnoj debati ,,Socijalne javne nabavke u funkciji podrške socijalnom preduzetništvu'' sa ciljem da razmenimo iskustva, ponudimo najbolja rešenja i preporuke za razvoj socijalnog preduzetništva u gradu Čačku, poručuju iz Udruženja CEMA.

Izvor: Cemaforum.rs