Foto: Pixabay, ilustracija

Beogradska otvorena škola osuđuje ponašanje najviših predstavnika Vlade Republike Srbije koji napadaju predstavnike civilnog društva i izražava punu podršku Radovanu Cicvariću, njegovoj porodici, kao i organizaciji Užički centar za prava deteta na čijem je čelu.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Aleksandar Martinović je 29. juna, u Narodnoj Skupštini, govoreći o Radovanu Cicvariću, ocu studenta Pavla Cicvarića koji je bio jedan od govornika na protestu „Srbija protiv nasilja“, nabrajao njegovu imovinu kao privatnog lica i pokazao njegovu fotografiju tokom televizijskog prenosa. Ministar je na taj način, bez odgovornosti za javno izgovorenu reč, doprineo atmosferi zastrašivanja aktivista i predstavnika civilnog društva u Srbiji.

Izražavajući zabrinutost zbog nastavka napada na organizacije civilnog društva i njihove predstavnike, Beogradska otvorena škola, još jednom, pruža punu podršku Radovanu Cicvariću, njegovoj porodici, kao i organizaciji Užički centar za prava deteta (UCPD) koja već 25 godina deluje sa misijom unapređenja položaja dece u našem društvu.

-Kao razvojna organizacija, Užički centar za prava deteta radi na implementaciji i monitoringu dečijih i ljudskih prava, kreiranju i sprovođenju javnih politika u toj oblasti prvenstveno u obrazovnom i sistemu socijalne zaštite. Tokom više od dve decenije svojih aktivnosti, UCPD, zbog svog uspešnog delovanja i ekspertize partner je kako institucijama Republike Srbije tako i međunarodnim podržavaocima evropskog puta Republike Srbije. Aktivisti Užičkog centra za prava deteta su pedagozi, psiholozi, nastavnici i sociolozi, navodi se u saopštenju BOŠ-a.

Beogradska otvorena škola poziva na odgovornost predstavnike institucija u Republici Srbiji, budući da ovakvi i slični napadi na predstavnike i organizacije civilnog društva negativno utiču na proces izgradnje demokratskog i odgovornog društva, kao i na evropski put naše zemlje. 

Izvor: Cemaforum.rs