Foto: cema.rs/ Luka K.

Na nacionalnom nivou učinjen je veliki korak donošenjem krovnog Zakona kojim se reguliše oblast socijalnog preduzetništva, čime je potreba društva i nastojanje javnih institucija da se upravo ovaj sektor razvija i unapređuje u cilju razvoja lokalnih zajednica. Međutim, od izuzetne je važnosti postojanje pravnog okvira i na lokalnom nivou, kao i njihova implementacija. Na taj način doprineće se razvoju i osnaživanju socijalnih preduzeća, u ovom slučaju, na teritoriji Grada Čačka.

U domenu programskog planiranja i mera podrške socijalnom preduzetništvu u gradu Čačku ovo su neke od mera koje bi se mogle primeniti.  

  • Opredeljivanje finansijskih ili nefinansijskih sredstava za podršku razvoju socijalnih preduzeća ili osnivanju novih.

Sredstva koja već postoje, a usmerena su na direktnu pomoć ugroženima, mogu se u određenom iznosu preusmeriti na podršku socijalnim preduzećima, koja zatim dugoročnije mogu doprineti rešavanju problema ugroženih. Istovremeno, praktičan primer bi bio besplatno ustupanje prostora u javnom vlasništvu (bivše fabrike, bivši pogoni i drugi prostori koji nisu u aktivnoj upotrebi) novim socijalno-preduzetničkim inicijativama. Na taj način, lokalne samouprave bez dodatnih troškova doprinose smanjenju početnog ulaganja socijalnih preudzetnika i olakšavaju operativno funkcionisanje.

  • Ulaganje u izgradnju znanja i kapaciteta zaposlenih u lokalnoj samoupravi u oblasti socijalnog preduzetništva.

Administrativne procedure i drugi poslovi koje lokalna samouprava pruža mogu biti značajno olakšani za socijalna preduzeća, ukoliko bi se izgradili kapaciteti i znanje zaposlenih. Istovremeno, predstavnici lokalne samouprave koji imaju znanja i kapaciteta u ovoj temi, olakšali bi praćenje rezultata podrške, te kreiranje novih ciklusa.

  • Afirmacija prakse socijalnog preduzetništva u lokalnoj zajednici i promocija sektora socijalnih preduzeća.

Lokalne samouprave mogu realizovati kampanje za podizanje svesti o značaju socijalnih preduzeća, te transponovati nacionalnu kampanju za kupce “kupujsolidarno” sa nacionalnog na lokalni nivo. Osvešćivanje uže i šire javnosti o ovoj praksi, doprinosi ne samo uvećanom potencijalu za prodaju proizvoda i usluga socijalnih preduzeća, već i boljem razumevanju prirode socijalnog preduzetništva, te interesovanju drugih aktera (privrede, donatora i slično) za davanje podrške socijalnim preduzećima; Aktivnosti koje je moguće preduzeti su sajmovi i bazari za socijalna preduzeća, skupovi i javni razgovori u cilju informisanja, sastanci sa ključnim privrednim akterima u lokalnoj zajednici sa ciljem njihovog upućivanja na saradnju sa socijalnim preduzećima i slično.

  • Uključivanje socijalnih preduzeća u javne nabavke sa društvenim uticajem.

Lokalne samouprave mogu kao meru podrške definisati aktivno uključivanje socijalnih preduzeća u javne nabavke kroz model rezervisanih javnih nabavki ili kroz javne nabavke sa društvenim uticajem kao ponuđače ili podugovarače u konzorcijumu ponuđača. Na ovaj način, lokalne samouprave direktno utiču na ostvarenje potencijala socijalnih preduzeća za pribavljanjem finansija direktnim poslovanjem na tržitšu.

  • Ulaganje u umrežavanje i podsticanje saradnje među drugim akterima i socijalnim preduzećima u lokalnim zajednicama.

Grad Čačak može inicirati i promovisati povezivanje privrednih aktera, organizacija civilnog društva, lokalnih medija, lokalnih institucija obrazovanja i socijalnih preduzeća u cilju promocije socijalnog preduzetništva i jačanja ekosistema za njegov dalji razvoj. Pored pravnog okvira, potrebno je dodatno osnažiti žene 45+ i osobe sa invaliditetom da se edukuju i preuzmu inicijativu za pokretanje socijalnih preduzeća. Razvoj institucionalnog okvira i aktivno uključivanje lokalne zajednice doprineće rešavanju mnogih društvenih pitanja i izazova sa kojima se susreću građani i građanke iz ranjivih kategorija. Činjenica je da osobe sa invaliditetom i žene 45+ predstavljaju izuzetno važan segment društva, a visok procenat nezaposlenosti istih, stvara potrebu za razvoj preduzetništva uz pomoć kojeg će se uticati na rast, razvoj i otvaranje novih radnih mesta.

Uz unapređenje okvira za poslovanje i delovanje socijalnih preduzeća obezbediće se uslovi za rešavanje društveno-ekonomskih pitanja od značaja za lokalnu zajednicu, uz veće angažovanje privatnog sektora i povećanje efikasnosti lokalne samouprave.

 

Izvor: cemaforum.rs