Foto: Zajedni?ki glas/Luka K.

''Srbija na zapadu'' je serijal emisija u kojima su publikovane priče iz različitih delova Srbije, pre svega zapadne, a bave se temama o kojima se malo govori u javnom životu i takozvanim mejnstrim medijima. Za ovim pričama ''tragaju'' novinari lokalnih nezavisnih medija i produkcijskih grupa okupljenih u neformalnoj koaliciji ''Zajednički glas ZA slobodu medija''.

Značaj zaštićenih područja je odavno prepoznat u globalnim politikama, međutim, Srbija ima samo 7% teritorije pod zaštitom, iako se Međunarodnom konvencijom o zaštiti biodiverziteta obavezala da će do 2020. godine povećati na 17%.

Uništavanje prirodnih resursa i uzurpacija javnih prostora su postali pravilo u odnosu vlasti prema javnom dobru. Izgradnja građevinskih objekata na najvrednijim prirodnim staništima, promena rečnih tokova, seča šuma... nije razvoj, već uništavanje brojnih potencijala za održivi razvoj. Najveći problem leži u tome što institucije koje bi trebalo da brane zaštićena područja, zapravo štite privatne interese i takozvane investicije.

Brojni su primeri širom Srbije, ali naš fokus ovoga puta je na tri zaštićena područja u zapadnoj Srbiji kojima su zbog neodgovornih lokalnih politika, ali i nesavesnih građana, narušeni prirodni resursi. To su: Specijalni rezervat prirode ''Uvac'', Nacionalni park ''Tara'' i Predeo izuzetnih odlika ''Ovčarsko – kablarska klisura''.

Kjlučna poruka treće epizode ''Srbija na zapadu'' je da nam pravo na zdravu i očuvanu životnu sredinu, nažalost, neće omogućiti država, već se moramo izboriti sami.

Izvor: cemaforum.rs