Imaš ideju koja može da promeni tvoju zajednicu? Svesni ste nekog problema s kojim se u odnosima s donosiocima odluka suočavaju vaši sugrađani i sugrađanke? Hteli biste nešto da uradite da se problem reši, ali niste sigurni kako to da učinite?

Građanske inicijative otvaraju poziv koji će vam pomoći u realizaciji.

Građanske inicijative raspisuju poziv za grupe udruženih građana i građanki za mentorsku podršku u realizaciji inicijativa za veće učešće građana i građanki, posebno mladih, u procesima donošenja odluka kao i o unapređenju i razvoju lokalnih zajednica u Srbiji

Konkurs je otvoren do 02. oktobra u 23.59 časa

Šta radimo:

Osnažujemo grupe udruženih građana i građanki na lokalu, kroz mentorsku i druge vrste direktne podrške. Radimo zajedno sa vama na vašim idejama!

Ko može da se prijavi:

 1. Grupe udruženih građana i građanki koje deluju u periodu dužem od 6 meseci.
 2. Grupe udruženih građana i građanki koje su prepoznate u lokalnoj zajednici.
 3. Jasna ideja o tome koji akt/praksu/politiku neformalna grupa želi da promeni u svojoj sredini.
 4. Grupe udruženih građana i građanki koje nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima.
 5. Nalaze se i deluju na teritoriji Srbije.

Opšti cilj projekta:

Veće učešće građana i građanki posebno mladih u procesima donošenja odluka kao i unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji kroz osnaživanje i pružanje podrške grupama udruženih građana i građanki (neformalnih, grassroots i single issue aktivističkih grupa).

Specifični ciljevi ptojekta:

 1. Grupe udruženih građana i građanki na lokalu osnažene su da mobilišu podršku građana i građanki i zastupaju njihove interese u procesima donošenja odluka.
 2. Povećano je učešće udruženih građana i građanki u mrežama i koalicijama kako bi uvećali uticaj na donosioce odluka za dobrobit njihovih zajednica.
 3. Povećano učešće mladih kroz kreiranje komunikacijskih strategija grupa udruženih građana i građanki za uključivanje mladih u svoje zagovaračke inicijative.

 

Šta obuhvata podrška?

 • Mentorska podrška: mentor/ka koji je iskusan stručnjak u relevantnom domenu javnog zagovaranja.
 • Prilagođeni plan mentorstva, koji obuhvata ciljeve zastupanja i očekivane rezultate.
 • Ekspertska podrška u izradi komunikacijskih strategija za uključivanje mladih i monitoring primene ove strategije. Odnosno, razvijanje efikasnih komunikacionih planova kako bi se omogućilo neformalnim grupama i građanima i građankama da efikasno prenesu svoje poruke i zabrinutosti donosiocima odluka i široj javnosti.
 • Pokrivanje troškova nastalih tokom sprovođenja kampanje/inicijative.

 

Kako do podrške?

Možete se prijaviti tako što ćete popuniti onlajn prijavni formular koji se nalazi na linku: https://gradjanske.civicatalyst.org/node/391#overlay-context=node/391.

Građanske inicijative pozdravljaju prijave različitih neformalnih grupa.

Naša komisija stavlja snažan naglasak i na geografsku i na tematsku raznolikost kada dodeljuje podršku, vodeći se principima jednakih mogućnosti i inkluzivnosti.

Ukoliko budete imali/e dodatnih pitanja ili nedoumica, zakažite konsulltacije sa našim timom do 25. septembra, slanjem mejla na adresu podrska@gradjanske.org.

Radujemo se saradnji sa grupama koje dele našu posvećenost pokretanju pozitivnih promena. Vaša posvećenost i proaktivan angažman imaju potencijal da ostvare značajan uticaj.

Projekat „Od margine ka centru“ se realizuje uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation  (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.