Foto: Cemaforum.rs

“NOSIMO Dobre Vesti” naziv je mesečnika koji je pokrenulo Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom NRG doo iz Čačka. Pored socijalne i društvene integracije osoba sa invaliditetom, brige o životnoj sredini, ovo preduzeće pokreće i proizvodnju anatomskih uložaka za ravna stopala.

„NRG za cilj ima stvaranje inkluzivnijeg ambijenta za osobe sa invaliditetom. „NOSIMO Dobre Vesti“  je naziv štampanog medija gde reč NOSIMO predstavlja akronim od novine osoba sa invaliditetom Moravičkog okruga,“ kaže za Cemaforum Darko Petrović, direktor ovog preduzeća.

Teme ovih novina ticaće se uglavnom osoba sa invaliditetom jer su to teme koje nisu dovoljno zastupljene u medijima. „A mi smo tu, mi smo vaše komšije, rođaci, poznanici i ima nas mnogo više nego što mislite. Nažalost nevidljivi smo jer nam obrazovni sistem nije naklonjen, nismo zaposleni, arhitektura javnih gradskih površina nam je prepreka i vrlo često smo sklonjeni od pogleda javnosti,“ navodi se u prvom primerku ovih novina.

Želja, kako Darka Petrovića, direktora preduzeća NRG, tako i zaposlenih je da promene percepciju društva o osobama sa invaliditetom, da više ne čekaju da im neko pruži ruku već da dokažu da svojim radom, znanjem, zalaganjem mogu da zarade za sebe a zatim i pomognu čitavom društvu: “Mi pokušavamo da napravimo razliku, zaposlili smo 5 osoba sa invaliditetom sa područja Moravičkog okruga i to dve osobe iz Čačka, i po jednu sa teritorije opština Gornji Milanovac, Ivanjica i Lučani. Kako bi smo povećali svoje šanse za uspeh na tržištu, pozivamo sve sugrađane da nam pruže podršku.“

Prema rečima Petrovića značajna podrška u izboru delatnosti kao i osnivanju samog preduzeća bila su istraživanja koja je sproveo Centar za monitoring i aktivizam - CEMA. CEMA ima za cilj da i ubuduće kroz različite programe i aktivnosti podrži razvoj socijalnog preduzetništva u ovom delu Srbije.

Pored izdavačke delatnosti, preduzeće NRG doo se bavi proizvodnjom anatomskih uložaka za ravno stopalo, u okviru čega se obavlja i profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom.

Preduzeća osnovana po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom imaju posebnu ulogu a to je da nezaposlenim osobama sa invaliditetom omoguće obuku u okviru svoje proizvodne delatnosti.

„Kada se završi obuka mi smo dužni da izdamo sertifikat i ta novostečena znanja i veštine mogu im pomoći da lakše pronađu posao“, kaže Darko.

Pored svega navedenog, prepuni entuzijazma, ovi mladi ljudi prepoznali su još jedan problem u lokalnoj sredini koji žele da reše a to je selekcija i upravljanje elektronskim i električnim otpadom.

Po Zakonu o upravljanju otpadom svaki krajnji kupac električne i elektronske opreme dužan je da takve proizvode preda kao otpadnu opremu po isteku veka trajanja sakupljačima koji su za to registrovani, a oni to predaju na dalji tretman i reciklažu.

„NRG poseduje dozvolu da poslove sakupljanja i transporta opasnog i neopasnog otpada obavlja na teritoriji Republike Srbije, ali naše trenutne mogućnosti i želje su da prvenstveno pravnim i fizičkim licima, žiteljima Moravičkog okruga, ponudimo rešenje za odlaganje elektronskog i električnog otpada“, dodaje Darko Petrović.

Potpisivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa ovim preduzećem sva pravna lica će imati mogućnost da se reše opasnog otpada, u skladu sa zakonom, dok će za NRG doo podrška u poslovanju biti dragocena: „Na ovaj način pomoći ćete u realizaciji naše misije u razvoju ekološkog i inkluzivnog Moravičkog okruga”, ističe Petrović.

Sveukupni prihodi, proistekli iz obavljanja svih delatnosti preduzeća NRG doo, će po principima socijalnog preduzetništva biti reinvestirani sa ciljem otvaranja novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom i pokretanja novih delatnosti.

Da bi se razvilo ovo socijalno preduzeće potrebna je podrška svih nas. Za početak možete pomoći tako što ćete se pretplatiti na mesečno izdanje novina “NOSIMO Dobre Vesti”. Cena godišnje pretplate za novine iznosi 6000,00 dinara, a time pomažete kako socijalnoj i društvenoj inkluziji osoba sa invaliditetom tako i održivom razvoju celokupne lokalne zajednice.

Kontakt za sve dodatne informacije je NRG doo – kontakt@nrgcacak.rs i press@nrgcacak.rs.

Izvor: Cemaforum.rs