Cema.rs

Realizovani medijski sadržaji:

PRVA DEBATA:

TEMA DEBATE: Mediji treba da su u službi građana a ne političkih partija

(Napomena: Naslov debate je prenet integralno, mada je gramatički neispravan.)

LINK: http://udruzenjemedija.rs/debata-mediji-treba-da-su-u-sluzbi-gradjana-a-ne-politickih-partija/

OBJAVA: 06.11.2018.

DRUGA DEBATA:

TEMA DEBATE: Lokalni mediji u Čačku izbalansirani– zastupljeni vlast, ali i opozicija

LINK: http://udruzenjemedija.rs/debata-lokalni-mediji-u-cacku-izbalansirani-zastupljena-vlast-ali-i-opozicija/

OBJAVA: 17.11.2018.

TREĆA DEBATA:

 

 

 

 

TEMA DEBATE: Težak ekonomski položaj medija olakšava manipulaciju novinarima

LINK: http://udruzenjemedija.rs/debata-tezak-ekonomski-polozaj-medija-olaksava-manipulaciju-novinarima/

OBJAVA: 11.12.2018.

ČETVRTA DEBATA:

TEMA DEBATE: Medijske slobode u zapadnoj Srbiji nisu svuda iste

LINK: http://udruzenjemedija.rs/debata-medijske-slobode-u-zapadnoj-srbiji-nisu-svuda-iste/

OBJAVA: 17.12.2018.