Više od 150 organizacija civilnog društva iz celog sveta zatražilo je sastanak sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom apelujući da se u ovoj organizaciji otvori rasprava o „Beogradskom pozivu na akciju“ koji ima za cilj sprečavanje zatvaranja i sužavanje prostora za delovanje civilnog društva, sankcionisanje sve češćih napade na branitelje ljudskih prava i podrivanje osnova demokratskog društva.
„Beogradski poziv na na akciju“ je potpisan u okviru Međunarodne nedelje civilnog društva 2019 (ICSW) održane u Beogradu 8. aprila 2019. Godine, kaže za Betu programska direktorka Gradjanskih inicijativa Bojana Seleković 2019.
„ICSW je bila prilika da se lideri organizacija civilnog društva iz celog sveta okupe u Beogradu i razgovaraju o aktuelnom rastućem trendu sužavanja prostora za delovanje civilnog društva. Ovakav trend je prisutan i u Srbiji imajuću u vidu da se prostor za debatu i dijalog sužava na dnevnom nivou, kršenje osnovnih prava i sloboda je sveprisutno, dok su napadi na nezavisne organizacije civilnog društva sve učestaliji. Na sve ovo ukazuju i brojni izveštaji međunarodnih institucija i organizacija, dok reakcija i osuda nadležnih organa izostaje”, naglašava Selaković. Ona je naglasila da „Poziv na akciju” predstavlja način da se kaže da mora prestati progon aktivista I da se civilno društvo mora smatrati ravnopravnim partnerima u održivom razvoju.
„Nastojaćemo da počnemo sa onima koji su najudaljeniji – najsiromašnijim i najmarginalizovanijim narodima. Preko 6 milijardi ljudi u 111 zemalja suočava sa ozbiljnim izazovima civilnog prostora. Njihovi napori su aktivno ograničavani represivnim zakonima, uznemiravanjem, pa čak i atentatima“, upozorila je Selaković.
U julu ove godine održaće se Politički forum na visokom nivou Ujedinjenih nacija o održivom razvoju (UNHLPF) na kome će razgovarati o načinima na koje se ova pitanja mogu povezati sa boljom implementacijom Agende 2030.
Poziv za sastanak generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu potpisale su u ime organizacija civilnog
društva Maja Stojanović (GI), Vitalis Meja i Justin Kilkulen (CPDE – Civil Society Partnership for Development Effectiveness), Mandep Tivana (Civicus), Oli Henman (Akcije za održivi razvoj) i Biljana
Spasovska (Balkan Civil Society Development Network).