Cema.rs

Podršku kreiramo na bazi potreba svake pojedinačne organizacije u participativnom procesu i uz punu mentorsku podršku. Ova vrsta podrške može se obezbediti i drugim pravnim licima koja imaju potrebu da izgrade svoje kapacitete u oblasti saradnje sa udruženjima građana, fondacijama i zadužbinama. Posebna vrsta podrške u okviru ovog servisa odnosi se na razvoj medija, primenu novih, multimedijalnih platformi i jačanje kadrovskih kapaciteta.