Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA je započeo realizaciju projekta ’’Uspostavljanje lokalnih antikoruptivnih mehanizama u gradu Čačku’’ čiji je cilj sprečavanje korupcije na lokalnom nivou.

U toku realizacije projekta biće sprovedeno istraživanje percepcije građana o korupciji na lokalnom nivou sa više od 200 učesnika čiji će rezultati biti predstavljeni javnosti. Takođe, kroz različite transfere znanja (radionice, fokus grupe, mentoring) edukovaće se više od 50 osoba za aktivno učešće u uspostavljanju lokalnih antikoruptivnih mehanizama i pokretanju inicijativa za njihovu implementaciju.

Projekat ’’Uspostavljanje lokalnih antikoruptivnih mehanizama u gradu Čačku’’ sprovodiće se devet meseci, od maja, 2023. do januara,2024. godine, uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Zašto je ova tema važna?  

Godine u kojima se borba protiv korupcije nalazila na vrhu prioriteta Vlade i građana nisu iskorišćene za jačanje institucija, čime bi se obezbedilo da sistem funkcioniše bez obzira na postojanje „političke volje“. Kritike koje iz Brisela stižu u Beograd, a koje se odnose na stagnaciju u borbi protiv korupcije, već godinama se fokusiraju na iste probleme.Izveštaji Evropske komisije pridaju veliki značaj korupciji kao problemu za napredak Srbije na evropskom putu, i potvrđuju da državni organi nisu primenili brojne zakone i planove za borbu protiv korupcije. Pored toga što se reč "korupcija" pominje na čak 77 mesta u samo jednom izveštaju, o značaju koji je dat ovom problemu svedoči i činjenica da se o njemu govori u vezi sa svim ključnim uslovima EU integracija – u okviru političkih kriterijuma, vladavine prava, ekonomskog razvoja, slobode medija i javne uprave.

Zamerke koje upućuju evropske institucije, bitno se ne razlikuju od onih koje vlastima prenose predstavnici civilnog sektora u Srbiji. Naime, imajući u vidu da su rokovi za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 23 višestruko probijeni, pre nekog vremena pojavila se potreba za revizijom Akcionog plana za ovo Poglavlje. Kako bi u ovaj proces bio uključen i civilni sektor, na čemu EU insistira, organizovano je nekoliko ciklusa pregovora između predstavnika ministarstva i Evropskog konventa za poglavlje 23 koji okuplja sve relevantne organizacije u ovim oblastima. Najmanje sluha za mišljenje struke, resorno ministarstvo je pokazalo u oblasti koje se bavi borbom protiv korupcije jer skoro 70 odsto komentara, koji su se ticali korupcije, nije završilo u konačnoj verziji Akcionog plana.

Osim toga, procese donošenja odluka karakteriše otpor javnih vlasti prema kreiranju javnih politika zasnovanih na dokazima, kao i odsustvo transparentnosti, odgovornosti i uključivanje OCD u proces donošenja odluka. Odnos između javnih vlasti i organizacija civilnog društva još uvek obeležavaju fragmentarna saradnja i selektivan pristup pojedinačnim organizacijama. Naš zadatak je da aktuelno stanje menjamo.

 

Izvor: Cemaforum.rs