Analiza ,,Percepcija građana/ki Čačka o koruptivnim pojavama u lokalnoj zajednici” izrađena je u okviru projekta ‘’Uspostavljanje lokalnih antikoruptivnih mehanizama u gradu Čačku’’ koji sprovodi Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, a uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Polazeći od činjenice da država daje legalni okvir borbi protiv korupcije, a legitimitet toj borbi društvo,  metodološki okvir našeg istraživanja je podeljen na dva dela.

Prvi deo  - Analiza je deskriptivne prirode i ima za cilj da definiše pojavne oblike korupcije na lokalnom nivou, specifičnosti korupcije sa posebnim naglaskom na najzastupljenije koruptivne oblasti na lokalnom nivou. 

U drugom, empirijskom delu - Istraživanje, izvršena je procena posvećenosti odgovarajućih institucija u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou i efikasnom sprovođenju zakonskog okvira. Prikupljeni su, obraženi i sintetizovani odgovori iz dve grupe istraživačkih pitanja:

  1. Gde građani najviše prepoznaju koruptivne pojave u lokalnim sredinama?
  2. U kojoj meri su organi lokalnih samouprava transparetni u svom radu?

Metodologija je koncipirana tako da upozna građane sa posledicama, zakonskim rešenjima, postojećim mehanizmima za suprotstavljanje korupciji, kao i predočavanju rezultata obavljenog istraživanja o stanju i razvijenosti korupcije u njihovoj zajednici, usmeravanje i motivisanje građana, naročito mlađe populacije, za angažovanje u suprotstavljanju korupciji.

Kompletan dokument možete preuzeti na dnu ove stranice.

Izvor: cemaforum. rs

 


Preuzmite PDF dokument