C E M A

Podrška i osnaživanje razvoja demokrtkog društva kroz stručne analize, ekukaciju i građanski aktivizam.

  Miodraga Mićovića 12, 32000 Čačak, Srbija
  Matični broj: 28181442
  PIB: 109152106
ngocema@gmail.com
  066/332-404
  060/485-10-10

Social