Cema.rs

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA organizuje tematske konferencije i javne debate  koje se mogu producirati i u tv formatu. Mogu se organizovati na otvoren poziv Centra za monitoring i aktivizam u okviru aktuelnih projekata ili na poziv organizacija koje su procenile da im je potrebna podrška u određenoj oblasti. Sesije najčeše traju nekoliko sati do 1 dan makismalno a moguć broj učesnika varira od 3 do 30 u zavisnosti od teme i potreba učesnika kao i odabranog fomata podrške.