CEMA

Udruženje CENTAR ZA MONITORING I AKTIVIZAM – CEMA  je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, čiji su ciljevi podrška i osnaživanje razvoja demokratskog društva kroz monitoring, stručne analize, edukaciju i građanski aktivizam. Ljudi su najveća vrednost i resurs naše organizacije.

MISIJA:

•  razvoj demokratskog društva i moderne građanske participacije u Srbiji i regionu

•  naučno i stručno istraživanje, praćenje, procenjivanje i preporuke mera u sferi javnih politika ca ciljem daljeg razvoja i osnaživanja modernog građanskog društva u Srbiji i regionu,

•  promocija i zaštita ljudskih prava manjinskih zajednica i marginalizovanih grupa

•  promocija kulture dijaloga, medijske pismenosti i medijskih sloboda

•  osnaživanje ženskih i omladinskih udruženja za javno zastupanje i zagovaranje

•  jačanje građanskih i nevladinih inicijativa, ideja, aktivizma i volonterizma

•  podrška ekonomskom i održivom razvoju zajednice

•  monitoring rada javnih institucija, vladavine prava i preporuke za suzbijanje društvenih anomalija kao i svih vidova netolerancije

•  monitoring procesa evropskih integracija i implementacije Briselskog sporazuma u Srbiji i na Kosovu

 

DELATNOST:

•  prati, istražuje i objavljuje podatke iz navedenih oblasti;

•  prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz navedenih oblasti;

•  organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, konferencije, kampanje, radionice, treninge i druge oblike stručnog obrazovanja u navedenim oblastima;

•  objavljuje knjige, časopise, biltene, brošure i audio i TV produkciju iz navedenih oblasti;

•  organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima;

•  sarađuje sa stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave navedenim oblastima;

•  organizuje volonterske akcije u navedenim oblastima