Centar za monitoring i aktivizam - CEMA

Centar za monitoring i aktivizam - Cema iz Čačka je realizovao projekat "Principi dobre uprave - mehanizam antikorupcije na lokalnom nivou" uz podršku grada Čačka sa skromnim budžetom od 100.000,00 dinara.

Angažovanjem sopstvenih resursa autori projekta su u okviru publikacije "Prepoznaj korupciju" građane/ke Čačka upoznali sa 20 (dvadeset) ključnih termina iz ove oblasti navođenjem praktičnih i najizraženijih primera koruptivnih pojava. Ovaj dokument predstavlja bazičnu edukaciju za građane/ke kako bi se što efikasnije uključili u borbu protiv ove "opake bolesti" celog društva.

Osim toga, publikacija ''Prepoznaj korupciju'' je izrađena u sinergiji sa projektom ''Građanski nadzor lokalne vlasti u Čačku'', koji je podržala Evropska zadužbina za demokratiju iz Brisela, u okviru koga je planirano opsežno istraživanje koje se odnosi na percepciju građana o koruptivnim pojavama u njihovoj lokalnoj zajednici.

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA poziva građane/ke koji nisu upoznati sa pravnim okvirima i mehanizmima za borbu protiv korupcije ili koji žele da prijave korupciju da se jave u prostorije CEME svakog radnog dana od 10-18 časova (Kursulina 1), ili na telefon 032/373 124 ili putem email-a: ngocema@gmail.com

Publikacija je dostupna na dnu ove stranice.

Ovaj projekat je realizovan uz podršku grada Čačka. Izneti stavovi i mišljenja nužno ne izražavaju stavove donatora.


Preuzmite PDF dokument