Analiza "KORUPCIJA U LOKALNIM SREDINAMA (ZAPADNA SRBIJA)" izrađena je u okviru projekta ,,(ANTI)KORUPCIJA U LOKALNIM SREDINAMA’’ koji uz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo, Srbija realizuje "Media Team Leader CK", Čačak uz medijsku podršku Informativnog portala zapadne Srbije Objektivno1 i istraživačku podršku NVO "Centar za monitoring i aktivizam – CEMA", Čačak.

Projekat se sprovodio od juna 2016. godine do decembra 2016. godine u Republici Srbiji, u gradovima i opštinama zapadne Srbije. To su gradovi: Čačak, Užice i Kraljevo, kao i opštine: Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Ivanjica, Čajetina, Kosjerić i Bajina Bašta. Opšti cilj projekta je stvaranje održivog sistema za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou kroz veću medijsku vidljivost ovog problema i građanski aktivizam. Kao specifični ciljevi postavljeni su:

•  Promocija antikoruptivnog aktivizma na nivou lokalne zajednice

•  Podizanje svesti građana o potrebi borbe protiv korupcije

•  Podrška borcima protiv korupcije i žrtvama korupcije na lokalnom nivou

Ova Analiza nastala je kao rezultat potrebe da doprinesemo većoj identifikaciji koruptivnih pojava u lokalnim samoupravama, razvoju građanskog aktivizma u borbi protiv korupcije, kao i unapređenju komunikacije građana prema organima lokalne samouprave.  Cilj nam je bio, da izradom ovog dokumenta egzaktnim podacima argumentujemo obim ovog problema, kao i da podstaknemo sve strukture društva da počnu sa rešavanjem identifikovanih koruptivnih pojava na lokalnom nivou.

U prilogu je dokument (pdf).