„Korupcija je prepreka osnovnom ljudskom pravu na obrazovanje. Mnogi ljudi ne shvataju razmere korupcije u obrazovanju, od finansiranja obrazovanja do akademske korupcije“

Gareth Sweeney

 

Korupcija u obrazovnom sistemu predstavlja ozbiljan problem koji utiče na kvalitet škola i univerziteta širom sveta, a u mnogim državama je percepcija obrazovnog sistema izrazito negativna. Svakodnevno se, putem medija, informišemo o velikom rasponu zloupotreba u našem obrazovnom sistemu, počev od „sumnjivih škola“ bez stvarnih studenta do nepotizma u visokoškolskim institucijama.

Zašto je obrazovanje tako osetljivo na korupciju? Neke od odgovora možete pronaći u Orijentacionom istraživanju koje je uradio Istraživački tim Centra za monitoring i aktivizam u okviru projekta ''Građanski nadzor lokalne vlasti u Čačku'' uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju. Stavovi prezentovani u ovom dokumenti su isključiva odogovornost autora.

Dokument u pdf formatu možete preuzeti na dnu ove stranice.


Preuzmite PDF dokument