U ovom filmu je u pet gradova i opština zapadne Srbije istraživano u kojoj meri su ispunjene obaveze iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koje se odnose na usvajanje Lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i osnivanje Lokalnih antikorupcijskih foruma (LAF). Inače, rok za realizaciju ove obaveze bio je 30. jun, 2017. godine. Reč je o gradovima i opštinama: Užice, Čačak, Požega, Lučani i Ivanjica. Film je producirao Media Team Leader CK - Čačak, a stručni saradnik je Centar za monitoring i aktivizam. Ovom ptilikom CEMA je predstavila i svoje aktivnosti u okviru projekta ''Građanski nadzor lokalne vlasti u Čačku'' koji je podržala Evropska zadužbina za demokratiju.