Foto: Pixabay.com

Više od 500 političkih i civilnih lidera, nobelovaca i prodemokratskih organizacija potpisalo je peticiju za odbranu demokratije, upozoravajući da su slobode ugrožene jer vlade koriste krizu da ojačaju vlast.

U "Apelu za odbranu demokratije", kome se pridružio i Evropski fond za razvoj demokratije, navodi se da pandemija koronavirusa predstavlja ozbiljnu pretnju demokratiji i da su mnoge vlade širom sveta uvele vanredne mere koje ograničavaju ljudska prava i pojačavaju državni nadzor, često zanemarujući zakonska ograničenja i vremenski okvire za vraćanje ustavnom poretku.

Otvoreno pismo inicirali su Međunarodna organizacija IDEA sa sedištem u Stokholmu i Nacionalni fond za demokratiju sa sedištem u Vašingtonu, a podržale su ga 73 prodemokratske institucije, kao i politički i građanski lideri širom sveta, uključujući 13 dobitnika Nobelove nagrade i 62 bivša šefa država i vlada. 

To pismo ima za cilj podizanje svesti i mobilizaciju građana i kreatora politike da zaštite demokratije - priznajući da je to najefikasniji sistem za rešavanje globalnih kriza uz istovremeno zaštitu prava svih građana, posebno manjina i ranjivih grupa.

"Pandemija predstavlja ogroman globalni izazov demokratiji. Autoritarni lideri širom sveta vide krizu kovid-19 kao novo političko bojno polje u borbi za stigmatizaciju demokratije", navodi se u pismu.

"Demokratija je ugrožena i ljudi koji se brinu za nju moraju da pokažu volju, disciplinu i solidarnost kako bi je odbranili. U pitanju su sloboda, zdravlje i dostojanstvo svih ljudi". 

I dok ne iznenađuje da autoritarni režimi koriste krizu da ojačaju vlast, i neke demokratije su takođe uvele vanredna ovlašćenja bez neophodnih zaštitnih mera koje bi obezbedile njihovo povlačenje, navodi se u pismu.

"Ova demonstracija globalne solidarnosti bez presedana znak je da je demokratija, iako je ugrožena, takođe otporna", rekao je Karl Geršman, predsednik Nacionalnog fonda za demokratiju i jedan od potpisnika peticije.

U peticiji se navodi da su pandemija i globalni pokret za rasnu jednakost pokazali da je demokratija važnija nego ikad. Demokratija omogućava mobilizaciju civilnog društva, suočavanje sa nejednakostima, otvorenu raspravu o pitanjima politike, slobodan protok informacija i odgovornost vlada prema građanima - što su osnovni alati za uspešno suočavanje sa trenutnim vanrednim situacijama u zdravstvu i njihovim posledicama.

"Sada je vreme kada se svi moramo založiti za demokratiju. Moramo svima jasno da kažemo o čemu se radi i da nećemo dozvoliti da lideri sa autoritarnim tendencijama koriste ovu ili drugu krizu da povećaju svoju moć i smanje naša prava. Moramo da branimo demokratiju - bilo u glasačkoj kutiji, u medijima ili na ulicama", rekao je Kevin Kasas-Zamora, generalni sekretar Međunarodne agencije IDEA. 

Izvršni direktor Evropskog fonda za demokratiju Jirži Pomianovski rekao je da je "Kovid-19 i pretnja i prilika za demokratiju i demokratske tranzicije".

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA iz Čačka je, takođe, podržao inicijativu za odbranu demokratije, poštovanje ljudskih prava i vladavinu prava širom sveta, a posebno u Srbiji gde su u doba krize drastično narušeni demokratski principi. Inače, ova organizacija trenutno realizuje projekat, uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju, čiji je cilj uspostavljanje antikoruptivnih mehanizama u lokalnoj zajednici.