CEMA

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka realizuje projekat "Forum za građanski nadzor javnih politika lokalne zajednice’’ koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Osnovni cilj projekta je da se, kroz građanski aktivizam, obezbedi nadzor nad raspodelom javnih sredstava za sufinansiranje medijskih projekata čiji bi sadržaji trebalo da obezbede medijski pluralizam i kvalitetno informisanje svih građana Čačka.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Osnivanje Foruma za građanski nadzor – Čačak u cilju kontrole i nadzora svih javnih politika lokalne zajednice;
2. Analiza sufinansiranih medijskih sadržaja kroz prizmu građana o ostvarenom javnom interesu u oblasti informisanja;
3. Osnaživanje i mobilisanje lokalnih OCD, medija i manje zastupljenih grupa u gradu Čačku da aktivnije učestvuju u procesu donošenja odluka;
4. Iniciranje i organizovanje javnih debata i predlaganje konkretnih mera za unapređenje lokalnih javnih politika;
5. Jačanje međusektorske saradnje između građana / OCD, lokalnih institucija i donosioca odluka u gradu Čačku kroz uspostavljene mehanizme;
6. Povećanje mogućnosti građana da jačaju stepen odgovornosti lokalne samouprave;
7. Uspostavljanje partnerstva sa medijma u cilju veće medijske vidljivosti problema.
Zadatak našeg projekta je da ne propustimo priliku da se povežemo sa građanima u mrežu koja će kontrolisati rad lokalne zajednice i osigurati njenu otvorenost. Ulogu posrednika između građana koji imaju hrabrosti da uoče i prijave sve društvene anomalije, nadležnih lokalnih (ili državnih) institucija i medija trebalo bi da preuzme lokalni Forum za građanski nadzor - Čačak. U tom smislu, u okviru ovog projekta, postavljamo sebi taj zadatak, na osnovu dva ključna prioriteta:
1. Prvi prioritet je da borba protiv korupcije u društvu visoke društvene i institucionalne dezorganizacije, koja je posledica kako tranzicije tako i „zarobljenosti države“, bi trebalo da počne od lokalne zajednice, stvaranjem antikoruptivnog aktivizma na nižim nivoima društva. Na ovaj način se vrše pretpostavke za autonomnu lokalnu administraciju koja je servis građana, a ne njegov vladar.
2. Drugi prioritet je, zapravo, stav da transparentnost rada lokalnih organa, u svim segmentima, nije samo pitanje političke nego i društvene volje, te da bi u taj proces trebalo da se uključe i svoju odgovornost preuzmu sve zainteresovane strane (stakeholder-i) na lokalnom nivou.
Period realizacije projekta je od 01.05.2018. – 30.04.2019. godine.
Pozivamo sve građanke i građane Čačka da se svojim sugestijama ili direktnim angažovanjem u Forumu za građansk nadzor uključe u realizaciju ovog projekta. Možete nas kontaktirati u sekciji KONTAKT.

        Projektni tim

      Ovaj projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Stavovi izneti u ovom projektu predstavljaju stavove autora i nužno ne izražavaju stavove FOD, Srbija.